No 1(65) (2014)

DOI: https://doi.org/10.15407/econindustry2014.01

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Igor A. Mayburov, Yulia V. Leontyeva
PDF
5-16
Valentyn P. Vishnevsky, Victoria D. Chekina
PDF
17-31
Oleksiy V. Polovyan, Marina G. Kazakova
PDF
32-43
Juliia О. Mazur
PDF
44-55
Olena V. Sokolovska, Dmytro B. Sokolovsky
PDF
56-65
Oleksander V. Gurnak
PDF
66-73
Olga О. Kravchenko
PDF
74-83
Natalia V. Shemiakina, Anna S. Gorinenko
PDF
84-97
Oleksiy V. Matyushin, Tamara I. Shkaeva
PDF
98-106
Oksana N. Garkushenko
PDF
107-117
Ganna Z. Shevtsova
PDF
118-126
Anastasia Yu. Mohylova
PDF
127-135
Natalia V. Kasyanova, Anton V. Kasyanov
PDF
136-144