To the 80th anniversary of the Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Amosha Alexander Ivanovich

Коллектив сотрудников института

Abstract


ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ ТА КЕРІВНИК

4 серпня виповнилося 80 років відомому вченому, академіку Національної академії наук України, Президенту Академії економічних наук України, Заслуженому діячу науки і техніки України Амоші Олександру Івановичу.

О.І. Амоша народився 4 серпня 1937 року в м. Горлівка Донецької області.

Вищу освіту майбутній учений отримав у Донецькому політехнічному інституті, де він поєднував процес навчання з практичною діяльністю на вугільних шахтах.

Після здобуття у 1960 р. диплома про вищу освіту О.І. Амоша розпочав трудову діяльність в Інституті гірничих справ НАН України імені М.М. Федорова, який згодом було трансформовано в Донецький науково-дослідний вугільний інститут. У цьому закладі О.І. Амоша працював до 1970 р. Паралельно з трудовою діяльністю у 1963-1966 рр. він пройшов курс навчання в аспірантурі зазначеного закладу, а в 1966 р. захистив у ньому кандидатську дисертацію.

У 1985 р. О.І. Амоша захистив докторську дисертацію.

У 1997 р. він стає членом-кореспондентом Національної академії наук України, а у 2003 — її академіком.

О.І. Амоша є автором понад 600 наукових робіт (статей, особистих і колективних монографій), присвячених вирішенню соціально-економічних проблем поліпшення умов праці та підвищення ефективності промислового виробництва (державного, галузевого, регіонального). Ці роботи мають велике теоретичне та практичне значення, сприяють розвитку української науки і підвищенню суспільного добробуту України, що було відзначено науковою спільнотою країни. Так, опублікована у 2016 р. монографія «Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху», створена О.І. Амошею у співавторстві з О.Ф. Новіковою, В.П. Антонюк та ін., здобула Диплом переможця Конкурсу на краще наукове видання НАН України в номінації «Науково-популярне видання. Суспільно-гуманітарний напрям».

На роботи О.І. Амоші спирається багато вітчизняних науковців — вони сприймають їх як базу для здійснення власних досліджень. За версією пошукової системи Google Scholars найбільш цитованою роботою Олександра Івановича є стаття «Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення», опублікована у 2005 р. у журналі «Економіст» (загальна кількість цитувань — 326). У той же час загальна кількість цитувань робіт О.І. Амоші за даними цієї системи наближується до 2500, що робить його одним із найбільш цитованих авторів у галузі економіки.

О.І. Амоша є членом редакційних колегій багатьох українських фахових видань (зокрема, він є головою редакційної ради журналу «Економіка промисловості»), що сприяє підвищенню якості публікацій у них та розвитку вітчизняної науки.

Наукові досягнення Олександра Івановича Амоші відзначено рядом премій та відзнак: Державною премією України за цикл наукових праць «Розробка і впровадження техніко-технологічних і організаційно-економічних рішень при активній інвестиційній політиці, яка забезпечує найвищу продуктивність видобутку вугілля» (2003 р.), Премією ім. О.Г. Шліхтера (1987 р.), М.І. Туган-Барановського (2002 р.), М.В. Птухи (2007 р.), знаками «Відмінник освіти», «Шахтарська Слава» ІІІ ступеня (2000 р.). Також О.І. Амоша має почесне званням «Заслужений діяч науки і техніки України» (1998 р.), неодноразово нагороджений почесними грамотами Президії НАН України, центральних органів виконавчої влади, регіональних і місцевих органів влади, зокрема Почесною грамотою Верховної Ради України (2005 р.).

Олександр Іванович Амоша є кавалером ордену «За заслуги» ІІІ ступеня (2009 р.).

Видатні наукові досягнення О.І. Амоша поєднує з адміністративною роботою та освітньою діяльністю.

Із 1970 р. він працює в Інституті економіки промисловості НАН України. У 1976 р. він став завідувачем відділу економічних проблем охорони праці, у 1986 — заступником директора, а з 1995 р. і по теперішній час він є директором інституту (обраний колективом інституту).

Одночасно з роботою в Інституті економіки промисловості О.І. Амоша впродовж 1972-1976 рр. був ученим секретарем Донецького наукового центру НАН України, наразі він є заступником голови Донецького наукового центру НАН України та МОН України. Із квітня 1997 р. Олександр Іванович є завідувачем кафедри «Менеджмент і господарське право» Донецького національного технічного університету. Із 2007 р. О.І. Амоша є директором спільного Науково-освітнього інституту економіки промислового розвитку Національного гірничого університету МОН України та Інституту економіки промисловості НАН України.

О.І. Амоша здійснює активну підготовку наукових кадрів: його наукова школа нараховує більш ніж 60 докторів і кандидатів наук.

Значні досягнення у сфері економічної науки і практики забезпечили О.І. Амоші широку відомість і високий авторитет серед наукових співробітників, фахівців виробництва та представників уряду.

Колектив працівників та авторів журналу «Економіка промисловості» приєднується до привітань колег, учнів, послідовників і шанувальників Олександра Івановича Амоші.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.