Author Details

Lypnytskyi, Denys V., IBM i-Klass Center LLC, Ukraine