Author Details

Sozanskyy, Lyubomyr Y., SI "Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine"