Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Zakharchenko, Volodymir I., Cherkasy State Technological University (Ukraine)
Zaloznova, Yuliya S., Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine (Ukraine)
Zanizdra, Mariia Yu., Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Zanizdra, Mariya Yu., the Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Zanizdra, Mariya Yu., Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine (Ukraine)
Zanizdra, Мariia Yu., Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Zaruba, Viktor Ya., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (Ukraine)
Zbarazska, Larysa O., the Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Zbarazska, Larysa O., Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Zemliankin, Anatolii I., the Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Zharkin, A. F. (Ukraine)
Zinchenko, Olga M., Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Ukraine)
Zymovets, Vladislav V., State Institution «Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine» (Ukraine)
Zymovets, Vladislav V., State Institution "Institute of Economics and Forecastingof the National Academy of Sciences of Ukraine" (Ukraine)
Zymovets, Vladyslav V., Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine (Ukraine)