Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Pankova, Anna D., the Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Pavliy, Alena S., the Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Petrova, Iryna P., Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine (Ukraine)
Petyuh, Vasyl M., Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Ukraine)
Pidorycheva, Iryna Yu., the Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Pidorycheva, Iryna Yu., Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Piletska, Samira T., National Aviation University (Ukraine)
Polovyan, Oleksiy V., the Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Polovyan, Oleksiy V., the Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine (Ukraine)